Programmering

Programmering i skolan

 

Syftet med regeringens beslut är att stärka den digitala kompetensen i skolan genom förändringar i läroplaner och kursplaner - både för grundskola och gymnasieskola. Att införa programmering är en del i detta. Det gör att pedagoger behöver bli förtrogna med både programmeringens logik och språk men också med metoder och redskap i undervisningen.

Det finns många olika sätt att arbeta praktiskt med programmering, både med dator och läsplatta. Det finns även flera sätt att skapa rörliga modeller och robotar som kan programmeras. Makeblock och roboten mBot är ett sådant exempel.

mBot och Makeblock

 

mBot är en minirobot som levereras som en enkel byggsats. Fokus ligger på programmering och att få roboten att följa dina instruktioner

 

Makeblock är den som tillhandahåller mBot v1.1. mBot programmeras enkelt antingen via dator eller (i Bluetooth-utförande) med surfplatta eller smartphone.

 

Det är en gedigen konstruktion där all elektronik finns inkapslad i ett tåligt skyddshölje. mBot har sensorer för bland annat avstånd och ljus men också en inbyggd "linje-följare". Den har även ljus- och ljudfunktioner och kan kompletteras med fler sensorer, motorer mm.

 

Programspråket är enkelt och liknar till stor del det välkända Scratch. Det bygger på enkel block-programmering och passar både yngre och äldre elever.

 

Läs mer

Inbyggda program

 

Redan från start levereras mBot med ett par färdiga program. Det gör att man lätt låter sig inspireras av möjligheterna med programmering.

 

Det ena programmet gör mBot till en linjeföljande robot. Med sensorer under roboten läser den av den ritade, svarta linjen. Med hjälp av det inbyggda programmet kommer roboten att följa linjen.

 

Det andra inbyggda programmet fungerar ungefär som en robotdammsugare där roboten undviker hinder. Detta görs genom att den använder de ultraljuds-sensorer som medföljer.

 

De inbyggda programmen är bra inspiration till vad eleverna kan göra med sin mBot genom egen programmering.

 

Enkel programmering

 

Exemplet visar hur ett enkelt program för mBot ser ut. Programmet är gjort i Makeblocks egna app för smarta enheter.

 

Med "drag and drop" och blockprogrammering liknande Scratch bygger man enkelt upp även mer avancerade program. Makeblocks app innehåller kommandon för både avläsning av sensorer, styrning av motorer, ljus- och ljudfunktioner. Det finns flera olika matematiska funktioner, villkorssatser etc.

 

Genom det enkla gränssnittet kan man, som i detta exempel, programmera en "switch" som styr mBots beteende. Här visar vi ett program som gör att mBot kör rakt fram men då ett hinder dyker upp framför mBot byter den riktning - för att sedan fortsätta framåt i den nya riktningen.

 

Programmet avslutas med kommando för att stoppa mBots rörelse då "switchen" på iPad slås av.

Copyright © 2015

 

Materialet på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.